Naukowcy, którzy śledzą tok ewolucji zwierząt, a tym samym również tok ewolucji człowieka twierdzą, że im bardziej ofiara w łańcuchu pokarmowym jest zdolna do ochrony siebie, tym drapieżca,który się ową ofiarą żywi, jest bardziej niebezpieczny. Typowi zabójcy to lwy, węże, a także wszelkiego rodzaju gryzonie, pająki i śmiertelnie niebezpieczne ryby. Jednym z najbardziej niebezpiecznych zwierząt jest małą ośmiornica żyjąca w oceanach. Jest ona tak niebezpieczna, że nie znaleziono do tej pory żadnej odtrutki, jednak jeśli człowiek zostaje nią porażony, może zostać uratowany przez podłączenie do respiratora na całą dobę. Wtedy trucizna zostaje zniesiona, a w czasie walki z nią ciało człowieka i jego funkcje życiowe zostają podtrzymane sztucznie przez maszynę. Inne potężnie niebezpieczne zwierzęta, czyli węże, niestety żyją znacznie bliżej człowieka niż jakiekolwiek inne zwierzęta. Kobry dostają się do domostw ludzkich i zabijają zwierzęta domowe, a także niestety ludzi.

Comments are closed.