Niedźwiedzie polarne czeka eksmisja na sam czubek naszego globu, a wszystko ma związek z postępującymi zmianami klimatu, który ociepla się stopniowo. Niestety taki stan rzeczy doprowadza do tego, że zmienia się cały ekosystem. Jak temu zapobiec? Przede wszystkim należałoby obniżyć produkcję dwutlenku węgla do atmosfery. Nie jest to łatwe, dlatego należy raczej zadbać o to, aby niedźwiedzie polarne miały z czego żyć tam, gdzie naturalnie występują. Istnieją na przykład takie pomysły, aby niedźwiedzie polarne przenieść w tereny wysokogórskie, gdzie klimat bardzo im sprzyja. Nie jest to jednak takie łatwe. Inne miejsca, w których niedźwiedzie polarne, czyli sławne białe misie mogłyby znaleźć swój dom to amerykańska preria, a także Antarktyda. Jeszcze kilkanaście lat temu takie pomysły raczej nie spotykały się ze zrozumieniem ani specjalną przychylnością naukowców i ekologów, obecnie jednak wydaje się, że to jedyny sposób na ratowanie zdrowia i życia niedźwiedzi, które są gatunkiem ginącym.

Comments are closed.