Dokąd odprowadzać wodę, która powstaje w czasie deszczu i która spada na nasza dach? Nie wystarczy zbudować sobie rynien, które będą kierował ową wód w dół i wylewały ją wprost do naszych fundamentów. Warto odprowadzać deszczówkę znacznie dalej. Niektórzy stosują na przykład rozwiązanie polegające na podłączeniu rynien wprost do kanałów. Aby móc odprowadzać deszczówkę oraz liście z dachu wprost do kanałów, trzeba posiadać rury spustowe, które połączone będą z rurami znajdującymi się na naszej działce pod ziemią, a które będą prowadziły do kanałów miejskich. Takie połączenia robi się wtedy, kiedy buduje się chodnik, dlatego możemy mieć utrudnione zadanie jeśli nasz odm powstawał później niż powstawały chodniki, a nie uwzględniono, że na naszych terenach będzie budować się domy. Bywa tak, kiedy działki rolne przekształcane są na działki budowlane. Aby móc podłączyć się do miejskiej kanalizacji ze swoją deszczówką, należy zawrzeć umowę z zarządcą kanalizacyjnym na danym terenie oraz przedstawić mu gotowe projekty owego podłączenia.

Comments are closed.