Energia słoneczna docierająca do naszej powierzchni ziemi ma moc równą 1000W. Energia, jaką w rzeczywistości słonce emituje i która dociera do ziemi ma moc około  1400W, jednak nadwyżka powstałą z tego wyliczenia jest pochłaniana przez atmosferę ziemską, jest to także energia odbijana od powierzchni ziemi. Jest to oczywiście moc w przeliczeniu na jeden metr kwadratowy powierzchni. Energia słoneczna jest stałym dostawcą prądu. W czasach, kiedy źródła kopalniane powoli wyczerpują się, energia słoneczna wydaj się jedną z najbardziej rozsądnych alternatyw dla owych wyczerpywanych źródeł energii.  Ciepło jest darmowe, jeśli  nie liczyć kosztów, które trzeba ponieść przy wyprodukowaniu i zainstalowaniu oraz użytkowaniu urządzeń, które są w stanie zmienić energię słoneczną na energię cieplną. Słonce ponadto na pewno w ciągu naszego życia nie zgaśnie. Energia pochodząca ze słońca wydaje się najczystszą energią spośród tych bardziej ekologicznych, bo  nie powoduje na przykład zanieczyszczania naszego środowiska hałasem jak elektrownie wiatrowe.

Comments are closed.